پروژه حمل سواری

شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان سابقه همکاری با بزرگترین خودروسازان ایران را داراست.حمل خودرو به نمایندگی های داخل کشور و سایتهای خارج از کشور بخش عمده ای از فعالیتهای این شرکت را شامل می شود.بعضی از پروژه های حمل ما به شرح ذیل می باشد:

- حمل انواع خودروی سواری شرکت ایران خودرو از مبداء ایران خودرو تهران، تبریز، بابل، بینالود، سمنان، کرمانشاه و شیراز به سراسر کشور

- حمل خودروهای عودتی از نمایندگی های ایران خودرو به سایت مرکزی