پروژه حمل سواری

شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان در حال حاضر حمل خودروهای سواری از تمامی سایتهای گروه صنعتی ایران خودرو به سراسر کشور را بر عهده دارد. مشخصات حمل خودروهای مذکور بشرح ذیل می باشد:

- حمل انواع خودروهای سواری شرکت ایران خودرو از مبدا تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، مازندران، فارس، سمنان و کرمانشاه به سراسر کشور

- حمل انواع خودرو های صادراتی از مبداء ایران خودرو تهران به گمرکات مرزی

- حمل خودروهای عودتی از نمایندگی های ایران خودرو به سایت مرکزی

- حمل خودروهای صادراتی از مبدا ایران خودرو تهران به سایت های خارجی