پروژه حمل قطعات

شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان حمل قطعات شرکتهای ایران خودرو ، مهرکام پارس و ... به مقاصد داخل و خارج از استان را برعهده دارد. با توجه به تنوع  قطعات، گستردگی مراکز تحویل و اهمیت زمان در حمل قطعات، این پروژه در قالب حمل سبک، نیمه سنگین، سنگین و در شیفت های کاری منظم بصورت 24 ساعته انجام می گردد. 

همچنین وظیفه حمل قطعات ارسالی شرکت ایساکو به نمایندگی ها و مراکز استانی سراسر کشور بر عهده شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان می باشد.