پروژه حمل بدنه

شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان حمل بدنه های رنگ شده خودروهای سواری گروه صنعتی ایران خودرو از مبداء تهران به دیگر سایت های داخلی این شرکت (ایران خودرو تبریز، ایران خودرو فارس و ایران خودرو بابل) را بعهده دارد