اخبار

حمل محصول سواری
شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان در حال حاضر حمل خودروهای سواری از تمامی سایتهای گروه صنعتی ایران خودرو به سراسر کشور را بر عهده دارد.
۰۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۶
حمل بدنه رنگ شده
شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان حمل بدنه های رنگ شده خودروهای سواری گروه صنعتی ایران خودرو از مبداء تهران به دیگر سایت های داخلی این شرکت را بعهده دارد.
۰۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵
حمل قطعات
شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان حمل قطعات شرکتهای ایران خودرو ، مهرکام پارس و ... به مقاصد داخل و خارج از استان را برعهده دارد.
۰۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۸
برای تست
۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۸:۵۸