اطلاعات تماس

 
دفتر مدیر عامل 02144469500-3
مدیریت مالی 02144469505-7
مدیریت عملیات 02144469508-9
مدیریت بازرگانی 02144467820
منابع انسانی 02144469516
پشتیبانی قراردادها 02144469513
حراست 02144469511
سیستمها 02144469504
بازاریابی 02144469514
حمل سواری تهران 02148227981
نماینده مستقر در ایران خودرو  09128216290
نماینده بابل 09128023168
نماینده خراسان 09120860554
نماینده فارس 09128453106
نماینده بهمن موتور 09129728169
نماینده سمنان 09129728168
غرفه پایانه 02155295949
حمل قطعات مهرکام پارس 02144193787
نماینده مستقر در مهرکام پارس 09128893297
حمل بدنه ایران خودرو 09128893296

نظرخواهی