اطلاعات تماس

 
دفتر مدیر عامل 02144194313
مدیریت مالی 02144194576
مدیریت عملیات 02144194508
مدیریت بازرگانی 02144194512
منابع انسانی 02144194658
پشتیبانی قراردادها 02144194667
حراست 02144194516
سیستمها 02144194669
 حمل سواری تهران 02148227981
نماینده مستقر در ایران خودرو 09128216290
نماینده تبریز 09128216288
نماینده بابل 09128023168
نماینده خراسان 09120860554
نماینده فارس 09128453106
نماینده کرمانشاه 09129728169
نماینده سمنان 09129728168
غرفه پایانه 02155295949
حمل قطعات مهرکام پارس 02144193787
نماینده مستقر در مهرکام پارس 09128893297
حمل بدنه ایران خودرو 09128893296

نظرخواهی